Fragen & Antworten auf Türkisch

Tourette sendromu nedir?

Tourette sendromu kompleks bir nevrolojik-psikiyatrik hastalıktır. Ana semptomları sürekli değişen ve yoğunluğu şiddetli bir şekilde değişim gösteren motorik ve vokal tiklerdir. Başlangıcı sürekli çocukluk çağında veya gençlik çağındadır. Akışı ise kroniktir.

Tikler nedir?

Motorik tik altında, esasen bütün vücutta oluşabilen ve fakat en sık yüz ve baş bölümünde yerleşen iradedışı oluşan kasıl sarsılmaları (Örn. Göz kırpması, yüzünü çarpıtıcı yüz hareketleri, baş sallama) anlaşılmaktadır. Vokal tikler ise iradedışı çıkartılan gürültüler, sesler veya kelimelerdir (Örn. hafifçe öksürme, öksüryük veya 'hm').

Tiklerin yanısıra başka semptomlar da Tourette sendromundan kaynaklanabilir mi?

Evet. Bu hastaların çoğunda aynı zamanda davranışlarında dikkat çekici durumlar görülmektedir. En sık rastlanan semptomlar ise, çocukluk çağındaki hiper akitivite ve dikkatlilik ve empülsiyon kontrolünde bir arızanın olmasıdır. Ayrıca zorunlu davranışlar ve düşünceler, korku, depresyon veya otomatik saldırganlık olabilir. Tourette sendromu entelektüel gücün kısıtlanmasından oluşmamaktadır.

Bütün Tourette sıkıntısı çekenlerin hepsinde aynı semptomlar var mı?

Hayır. Muhtemelen dünyada tamamen aynı Tourette semptomu bulunan iki insan yoktur.

Tourette sıkıntısı çekenler semptomlarını bastırabilirler mi?

Bazıları, fakat hepsi değil, tiklerini geçici olarak az veya çok kısa bir süre için irade ile bastırabilirler. Fakat bu çoğunluk tarafından yorucu ve rahatsız edici olarak hissedilmektedir. Bunun yanısıra bundan sonra çoğunlukla daha da şiddetli tiklerin oluştuğu safha başlamaktadır.

Coprolalia hangi anlama gelmektedir?

Bazı Tourette sıkıntısı çekenler iradesiz olarak küfürler veya ahlaksız kelimeler söylemek zorunda kalmaktadırlar. Bu semptom Coprolalia olarak adlandırılmaktadır. Eğer yanlışlıkla şahsi bir hakaret veya küfür varsıyım anlaşılacak olursa, özellikle o zaman sık sık ön yargılara ve sosyal kısıtlamalara yol açmaktadır.

Tourette sendromunun akışı nasıldır?

Akış kroniktir. Fakat tiklerin sıklığı ve yoğunluğu yetişkin çağında sık sık aniden azalmaktadır. Bir başka ayırıcı belirti ise değişik şiddetlerdeki tiklerle yoğun semptom farklılıklarıdır.

Tourette semptomunun sebepleri nedir?

Tourette sendromu organik beyin hastalığıdır.

Tourette sendromu irsi midir?

Evet. Fakat şimdiye kadar ne sebep olan irsi değişiklik, ne de tam irsi neden bulunamamıştır.

Tourette sendromu tedavi edilebiliyor mu?

Hayır. Bugüne kadar tedavi şağlayan bir terapi bilinmemektedir.

Terapi imkanları var mıdır?

Evet. Tikleri ve Tourette sendromunun diğer mümkün semptomlarını tedavi etmek için değişik ilaçlar mevcuttur. Fakat bu ilaçların yan etkileri de olduğundan dolayı, bir terapi sürekli endividüel ve tedavi eden bir doktor ile gerçekleşmelidir.

Almanya'da ne kadar insanda Tourette sendromu bulunmaktadır?

Bununla ilgili olarak sadece belirsiz tahminler bulunmaktadır. Muhtemelen - şimdiye kadar tahmin edildiğinden daha farklı - 40.000’den daha fazla sıkıntı çeken insan bulunmaktadır.

Tourette sendromu 'yeni' bir hastalık mıdır?

Hayır. Tourette sendromu ilk defa 1825 yılında anlatılmıştır ve ismini de 1885 yılında fransız nevroloji doktoru Georges Gilles de la Tourette'den almıştır.

Ünlü kişilerde de Tourette sendromu var mıydı veya var mı?

Yazar Samuel Johnson'un ve Amerikalı basketbol oyuncusu Mahmoud Abdul-Rauf'un Tourette sıkıntısı çekenlerden birileri oldukları kesindir. Tarihi belgelere dayanarak, Chlaudius, Napolyon, Moliere, Peter der Grosse ve Mozart'ta da Tourette semptomlarının olduğu tartışılmaktadır.

Tourette sendromu nasıl teşhis edilmektedir?

Teşhis klinik tarafından, yani anamnez ve muayene sayesinde Tourette sendromunu bilen bir doktor tarafından belirlenmektedir.

Uzman danışmanlık
Dr. Kirsten Müller-Vahl
Hannover Tıp Yüksek Meslek Okulu

Wir danken Herrn Turan Avci, Dolmetscher aus Aachen für die kostenlose Übersetzung.